ΕΣΤ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.

ΕΣΤ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΦΜ : 099875954

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΛΛΗΝΗ