ΕΣΤ.ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΕ

ΕΣΤ. ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΕ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΦΜ : 099875954

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΠΑΤΑ