ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Οικονομική χρήση 2016 Download pdf

Οικονομική χρήση 2015 Download pdf

Οικονομική χρήση 2014 Download pdf

Οικονομική χρήση 2013 Download pdf

Οικονομική χρήση 2012 Download pdf

ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Οικονομική χρήση 2016 Download pdf

Οικονομική χρήση 2015 Download pdf

Οικονομική χρήση 2014 Download pdf

Οικονομική χρήση 2013 Download pdf

Οικονομική χρήση 2012 Download pdf

ΕΣΤ/ΡΙΑ ΚΑΦΕΖ/ΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Οικονομική χρήση 2016 Download pdf

Οικονομική χρήση 2015 Download pdf

Οικονομική χρήση 2014 Download pdf

Οικονομική χρήση 2013 Download pdf

Οικονομική χρήση 2012 Download pdf

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Οικονομική χρήση 2016 Download pdf

Οικονομική χρήση 2015 Download pdf

Οικονομική χρήση 2014 Download pdf

Οικονομική χρήση 2013 Download pdf

Οικονομική χρήση 2012 Download pdf

ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Οικονομική χρήση 2016 Download pdf

Οικονομική χρήση 2015 Download pdf

Οικονομική χρήση 2014 Download pdf

Οικονομική χρήση 2013 Download pdf

Οικονομική χρήση 2012 Download pdf

Εστιατόρια Ηλιουπόλεως Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Οικονομική χρήση 2011 Download pdf

Οικονομική χρήση 2012 Download pdf

Οικονομική χρήση 2013 Download pdf

Οικονομική χρήση 2014 Download pdf

Οικονομική χρήση 2015 Download pdf

Οικονομική χρήση 2016 Download pdf

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf

Οικονομική Χρήση 2016    Download pdf

Οικονομική Χρήση 2015    Download pdf

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 2017 Download pdf